Spotkanie Róż Różańcowych Diecezji Tarnowskiej

23 października w Sanktuarium bł. Karoliny odbyło się XX. diecezjalne spotkanie róż różańcowych, w którym wzięli udział również przedstawiciele róż różańcowych z naszej parafii. Pielgrzymów z całej diecezji powitał dyrektor wydziału misyjnego tarnowskiej kurii diecezjalnej ks. prał. Krzysztof Czermak, który podkreślił znaczenie róż w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i Dziele Misyjnym Diecezji Tarnowskiej.

– To przede wszystkim dar waszej codziennej modlitwy pomaga rozwijać się dziełu misyjnemu Kościoła, wspiera misjonarzy i przygotowuje serca ludzi na przyjęcie Ewangelii. Wasza comiesięczna ofiara składana na cele Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej pomaga realizować projekty misyjne, w tym zakup samochodów dla misjonarzy. Tylko w ubiegłym roku ofiarowaliście na misje 370 tysięcy złotych, odkładając co miesiąc wartość przysłowiowej bułki. Bardzo dziękuję za to dzielenie się z potrzebującymi braćmi i siostrami na całym świecie – mówił ks. Czermak.

Mszy św. w intencji Róż i Misji przewodniczył abp Henryk Nowacki, emerytowany nuncjusz apostolski, który jako dyplomata pracował m.in.

w Paragwaju, Angoli i Nikaragui.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także słowa- świadectwa misjonarza z Boliwii ks. Tomasza Fajta. Całe spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa w intencji dzieła misyjnego Kościoła i misjonarzy. Spotkanie w Zabawie odbyło się

w wigilię Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego, który przebiegał pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy!”