Duszpasterze

Ks. Grzegorz Grych
Proboszcz

Pochodzi z miejscowości Grabiny z Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Straszęcinie. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy w 1994 roku rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wyświęcony na kapłana 27. 05. 2000 r. Następnie skierowany przez Biskupa Diecezjalnego Wiktora Skworca do pracy w parafii p.w. św. Wojciecha Męczennika w Starym Wiśniczu. Następnie posługiwał w parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie, gdzie pełnił m.in. posługę Prefekta odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży i nauczycieli. Kolejną placówką była Mielecka Starówka, czyli parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez 7 lat pełnił też funkcję katechety dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Mielcu. Ostatnie lata wikariatu to posługa w Parafii Katedralnej w Tarnowie, w której przez dwa lata był Prefektem i dekanalnym duszpasterzem młodzieży.

27 stycznia 2020 roku został mianowany Administratorem naszej parafii, a od 1 lipca 2020 pełni urząd Proboszcza.

 

Ks. Hubert Komoniewski
Wikariusz

Ks. Hubert Komoniewski przyjął święcenia kapłańskie 26.05.2012 r. z rąk Bpa Andrzeja Jeża. W latach 2012-2015 był wikariuszem w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Zbylitowskiej Górze. Od 2015 do 2022 r. był wikariuszem w parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Od 2022 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niewidomych i Niedowidzących. Od 01.09.2022 został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w naszej parafii.

 

Dawni duszpasterze

Proboszczowie:
Ks. Józef Króliński 1761-1785,
Ks. Józef Ostański 1785-1800,
Ks. Kazimierz Olechnowski 1801-1822,
Ks. Ignacy Sitkowski 1824-1830,
Ks. Jan Nepomucen Komperda 1830-1835,
Ks. Leopold Perisch 1836-1841,
Ks. Antoni Trybalski 1841-1844,
Ks. Franciszek Pragłowski 1844-1849,
Ks. Maciej Wojnowski 1850-1869,
Ks. Stanisław Januszkiewicz 1869-1900,
Ks. Paweł Wiatr 1901-1916,
Ks. Józef Kloch 1917-1932,
Ks. Feliks Kokoszka 1932-1945,
Ks. Antoni Zapała 1945,
Ks. Adolf Pacocha 1947-1960,
Ks. Józef Pochroń 1961-1973,
Ks. Stanisław Nowak 1973-1986,
Ks. Andrzej Lachowicz 1986-2001,
Ks. Józef Nita 2001- 2020

 

Wikariusze:
Ks. Ludwik Urbański 1939-1980,
Ks. Józef Jaworski 1980-88
Ks. Józef Godek 1988-1991,
Ks. Ryszard Kochanowicz 1991-1995,
Ks. Włodzimierz Skoczeń 1995-1997,
Ks. Franciszek Niemiec 1997-2000,
Ks. Sławomir Gulik 2000-2004,
Ks. Zbigniew Baran 2004-2009,
Ks. Krzysztof Wójs 2009- 2016
Ks. Jakub Piekielny 2016 – 2021

Ks. Paweł Stec 2021 – 2022