Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich

19 listopada na Arenie „Jaskółka” w Tarnowie miało miejsce Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, były trzy konferencje – m.in. mówiono o istocie posługi w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej (ks. Michał Dąbrówka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego) oraz o misji osób świeckich w kościele. Spotkanie zakończyła Adoracja Najświętszego Sakramentu, a w samym forum brali udział również przedstawiciele naszej nowo wybranej Rady Parafialnej.