Małżeństwo

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej”.

KKK 160

 

Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.

Do kancelarii na rozmowy przygotowujące bezpośrednio do zawarcia Sakramentu Małżeństwa zgłaszamy się na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na załatwienie formalności przedmałżeńskich, m. in. wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych i w poradnii życia rodzinnego, oraz drugie spotkanie w kancelarii.

Narzeczeni zgłaszają się także do USC (nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem), aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.

Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.

Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.

Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się je przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św. i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Pierwsze Spotkanie w Kancelarii Parafialnej – Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

Pozwolenie Ks. Proboszcza (narzeczonej lub narzeczonego), jeżeli narzeczeni są spoza parafii.

Dowody osobiste.

Świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią, w której jest przygotowanie do małżeństwa).

Rok I Komunii Św.

Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej (lub gimnazjum), szkoły średniej.

Świadectwa ukończenia Katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. Kursu przedmałżeńskiego).

W przypadku wdowy/wdowca – Akt Zgonu współmałżonka.

II. Drugie Spotkanie w Kancelarii Parafialnej – Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

Zaświadczenie o spotkaniu w Poradni Rodzinnej.

Zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia.

Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze) – w przypadku małżeństw konkordatowych.

Nazwiska świadków i dokładne adresy.

Kartki od Spowiedzi – przynosimy w dniu ślubu.

Zgodnie ze wskazaniami Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw nie akceptuje się Katechizacji przedmałżeśkiej (kursu przedmałżeńskiego) przeprowadzanego on line.