Statystyka 2021

Ewangelia mówi nam o tym, że ci wszyscy, którzy przyjęli Jezusa – owo Słowo, które stało się ciałem – otrzymali moc, aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1,12). Chcemy więc dziękować dobremu Bogu za to, że tak wielu spośród nas przyjmowało to Słowo w sakramentach w roku 2021, że Jezus tak wielu spośród nas umocnił przez sakramenty na drodze stawania się Bożymi dziećmi.
• W kończącym się roku przyjmując Sakrament Chrztu stało się dziećmi Bożymi:19 dzieci: (8 dziewcznek i 11 chłopców) (w tamtym roku 23).
• Poraz pierwszy do swojego serca mogło przyjąć Jezusa, wcześniej skorzystawszy z Sakramentu Pokuty: 29 dzieci z klas trzecich: (12 dziewczynek i 17 chłopców) (w tamtym roku 19)
• Sakrament bierzmowania – Sakrament Ducha Świętego – przyjęło 29 młodych osób z klas ósmych tj. (18 dziewczyn i 11 chłopców) (w tamtym roku 18).
• Wobec Chrystusa i Kościoła ślubowało sobie przed ołtarzem w naszym parafialnym kościele miłość do końca życia 9 par, które zawarły Sakramentalny Związek Małżeński. (w tamtym roku również 9 )
Siłą dla nas chrześcijan w zmaganiu się z codziennością była i zawsze jest Eucharystia – Msza Święta, a przede wszystkim częsta i godnie przyjmowana Komunia Święta. W naszym kościele udzielono około 30500 tyś. Komunii Świętych (w tamtym roku 27.000). Tyle razy i w tylu sercach Chrystus wszedł do naszych domów, aby być naszą mocą, pomocą w pracy, w nauce, pociechą dla samotnych i cierpiących. Za wszystkich parafian (żywych i zmarłych) zostało odprawionych 57 Mszy św. tzw. Pro populo (tu w parafii i poza parafią), prosząc o błog Boże dla żywych, a dla zmarłych o radość wieczną.
Naszą troską duszpasterską obejmowaliśmy z okazji pierwszych piątków miesiąca 17 osób starszych, chorych, cierpiących (podczas świąt 21 osób). Czworo
z nich odeszło w tym roku do wieczności. W kończącym się roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszło do Pana 23 osoby: (11 mężczyzn i 12 kobiet), w tym jedno nienarodzone dziecko ( w tamtym roku 27).
Mówiąc o liczbie pogrzebów, warto tu nadmienić, że także ta chwila jest okazją do dziękczynienia, bo śmierć jest momentem, w którym Boże dzieci stają ze swoim Ojcem „twarzą w twarz”, ale także dziękczynienia za życie naszych bliskich zmarłych i za dobro jakie stało się naszym udziałem dzięki nim.
Ciągle diagnozujemy, ile tak naprawdę ludzi nam wróciło po pandemii, a ile wykorzystało pandemię na odcięcie się od praktyk religijnych (w czasie ostatniego liczenia wiernych pod koniec września u nas było niecałe 1000 osób, czyli mniej niż połowa?!) Bowiem, to co najważniejsze, co jest źródłem życia parafii i każdego parafianina, to Eucharystia. Msze św. odprawiane w parafii, to podstawa – gdzie Jezus staje się obecny prawdziwie wśród nas, na naszej łękawickiej ziemi.
Skończył się stary rok, a my stajemy przed nowym wyzwaniem. Jakim?
W kolejnym roku jeszcze bardziej przyjąć Chrystusa do swojego życia; uczynić jeszcze więcej, aby stać się Bożymi dziećmi.