Grudniowe spotkania formacyjne młodzieży – kandydatów do Bierzmowania

Leżysz, siedzisz, wegetujesz, dasz radę wstać sam, czy potrzebujesz, żeby ktoś podał ci dłoń? Takie słowa usłyszeli młodzi z naszej parafii – uczniowie 8 klasy podczas spotkania Powstań i żyj, które odbyło się 15 grudnia w arenie Jaskółka w Tarnowie. Uczestniczyło w nim ok. 400 uczniów z całej diecezji.
– Cieszymy się każdym młodym człowiekiem – mówił Dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży ks. Marcin Baran. Każdego z nas Jezus chce dotknąć i uzdrowić. Chcemy, żeby młodzi doświadczyli, że Jezus ich kocha mocno, nawet jeśli czują się już całkowicie martwi, a tych, którzy czują się świetnie chce umocnić. To spotkanie we wspólnocie, bo jest nam to potrzebne.
Z młodymi spotkali się m.in. przedstawiciele Wspólnoty św. Tymoteusza, która zajmuje się prowadzeniem rekolekcji ewangelizacyjnych. Świecki ewangelizator John Paul z Malezji z kolei mówił młodym kim jest dla niego Jezus.
Z młodymi byli także bp Artur Ważny i online dr Agata Rujner, a śpiewali i grali członkowie Diecezjalnych Warsztatów Muzycznych.
Młodzi korzystali z Sakramentu Pokuty i adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby później przyjąć Go w Komunii Św. Dostali również ‘list od Boga’ i publikację o tym jak się nie zgubić w pędzącym świecie.
Natomiast w piątek 17 grudnia ci sami młodzi w sali katechetycznej przy plebanii mieli kolejne spotkanie formacyjne w ramch grupy młodzieżowej. Było one połączone z wieczerzą wigilijną przeżywaną w miłej, ciepłej wspólnotowej atmosferze. Pośród składanych sobie życzeń, modlitwy, reflekscji bożonarodzeniowej, przy obficie zastawionym stole, przygotowanym przez młodzież, pięknie ubranej choince mogliśmy się cieszyć obecnością Jezusa pośród nas, na Którego pamiątkę Narodzin oczekujemy.