Renowacja Misji Świętych

Przed rokiem przeżywaliśmy wspólnie Czas Misji Świętych. Był to czas szczególnej łaski Bożej i działania Boga pośród nas, a także okazja do osobistego nawrócenia i pogłębienie wiary.
Wszystko, co nas otacza wymaga nieustannej troski i odnawiania. Tak jest również z życiem duchowym człowieka. Ono także domaga się pielęgnacji.
W życiu duchowym człowieka funkcjonuje bowiem podstawowa zasada: jeśli człowiek go nie rozwija, to doświadcza regresu – zaniku duchowej wrażliwości.
Renowacja Misji Świętych to okazja by odnowić nasze misyjne postanowienia, a także możliwość pogłębienia naszej wiary, poprzez którą jeszcze bardziej umacniamy naszą przyjaźń i więź z Chrystusem. Renowacja Misji – to odnowienie, to odświeżenie, to przypomnienie, to suplement – uzupełnienie. Dane nam było je przeżywać w naszych parafiach: Św. Mikołaja w Łękawicy i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Trzemesnej w dniach 27.09-01.10.2023r. za sprawą naszego ubiegłorocznego Misjonarza Ks. Macieja Kucharzyka (MS) – Proboszcza z Gdańska-Sobieszewa. Podobnie, jak rok temu naszą przewodniczką była Maryja z LaSalette. Zarówno dzieci, młodzież szkolna, jak i dosrośli poraz kolejny mogliśmy ubogacić swoje życie duchowe i pozwolić, aby Bóg napełnił nas swoim pokojem i radością oraz dotknął miłością nasze serca
Dzięki Renowacji Misji Świętych mogliśmy raz jeszcze doświadczyć, że Bóg i Maryja naprawdę nas kocha i pragnie naszego szczęścia.