Diecezjalne spotkanie wspólnot Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

30 września w naszej parafii odbyło się diecezjalne spotkanie wspólnot Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. W spotkaniu wzięło udział niemal 400 osób z 27 parafii diecezji tarnowskiej. Modlił się z nami bp tarnowski Stanisław Salaterski, który od lat należy do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym i szerzy wśród wiernych charyzmat wspomagania zmarłych, a także 21 kapłanów z diecezjalnym asystentem ADPC ks. Andrzejem Romanowskim oraz siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych razem z s. Anną Czajkowską, krajową moderatorką ADPC.

Centrum spotkania stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Stanisława, który nade wszystko zachęcał do modlitwy za te dusze czyśćcowe, za które nikt się nie modli, prosił o jeszcze gorliwszą modlitwę za zmarłych, którzy odeszli nagle, niespodziewanie, nieprzygotowani. – Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Możemy pomóc, więc nie marnujmy tej okazji – prosił biskup.

Mówił, że pomaganie innym w osiągnięciu nieba, nas samych przygotowuje na spotkanie z Panem Bogiem. Zachęcał ponadto do częstej lektury Pisma Świętego, które jest światłem i motywacją w życiu chrześcijan. Przypomniał o podstawowym przesłaniu Ewangelii, jakim jest czynienie dobra. – To uczynki miłosierne są kluczem do nieba – mówił, tłumacząc, że winniśmy pomagać żywym, ale też zmarłym, co jest jeszcze bardziej bezinteresowne.

Biskup Stanisław Salaterski przekonywał również, jak ważne jest dla innych nasze świadectwo życia wiarą. W związku z październikowymi nabożeństwami różańcowymi i listopadową modlitwą za zmarłych prosił, by nas w kościołach na nich nie zabrakło. – To okazja, by okazać sobie wzajemnie świadectwo naszej wiary, żebyśmy się nim wzajemnie karmili, żeby świat nam nie wytykał, że poganieje nam Małopolska, bo mało kto chodzi na Różaniec. Niech nasza obecność w kościele, nasze świadectwo będzie wołaniem o niebo, o miłosierdzie i zbawienie dla tych, za których często nikt się nie modli – prosił.

Ks. Andrzej Romanowski już zaprosił wspólnoty Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na spotkanie, które w przyszłym roku, 28 września, odbędzie się w parafii bł. Karoliny w Tarnowie, gdzie obecnie jest proboszczem.

Bardzo gorąco dziękujemy za piękne przygotowanie i poprowadzenie wczorajszego zjazdu wspólnot APDC z całej naszej diecezji, który odbył się w naszej parafii, czyli wspólnocie APDC z naszej parafii, Paniom i Panom z KGW „Czerwone Korale”, Panom strażakom z OSP Łękawica, Panu Janowi z Piekarni, za drożdżówki i chleb, paniom w kuchnii na plebanii, Pani Marcie za piękne kwiaty, osobom sprzątającym, Panu Kościelnemu, Organiście i chłopcom z LSO.

 

tekst i zdjęcia ze  strony https://tarnow.gosc.pl/doc/8512245.Z-Maryja-chcemy-nieba-dla-czysccowych-dusz