Bierzmowanie młodzieży

W kościele pw. bł. Karoliny w Tarnowie bp Artur Ważny wybierzmował 26 kwietnia 24 kandydatów z parafii w Łękawicy,  oraz Ładnej i wspólnoty pw. MB Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej – razem 79 osób.

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości (OB. 2). Duch Święty, który w czasie Pięćdz威而鋼
iesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” (IIISG 696).

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

Zdjęcia z   https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/7504094.Bierzmowanie-mlodziezy-z-Lekawicy-Ladnej-i-Woli-Rzedzinskiej

Foto Gość Niedzielny – Grzegorz Brożek

 

Więcej na   https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/7504094.Bierzmowanie-mlodziezy-z-Lekawicy-Ladnej-i-Woli-Rzedzinskiej