Kolędnicy misyjni 2024

Jako Kościół jesteśmy wspólnotą, która zostaje posłana, aby w imię Jezusa czynić pokój w świecie rozdartym wojnami i niezgodą. Z tym orędziem, pragniemy dotrzeć do Waszej rodziny, aby przypomnieć, że jest ona miejscem uczenia się tego, co naprawdę znaczy wspólnota”, która nie boi się różnic i konfliktów.