Statystyka 2023 r.

• W kończącym się roku przyjmując Sakrament Chrztu stało się dziećmi Bożymi: 22 dzieci:  (12 dziewcznek i 10 chłopców) (w tamtym roku 25).
• Po raz pierwszy do swojego serca mogło przyjąć Jezusa, wcześniej skorzystawszy  z Sakramentu Pokuty: 25 dzieci z klasy trzeciej: (10 dziewczynek i 15 chłopców) (w tamtym roku 19).
• Sakrament bierzmowania – sakrament Ducha Świętego – przyjęło 24 młodych osób z klasy ósmej tj. (13 dziewczyn i 11 chłopców) (w tamtym roku 24) .
• Wobec Chrystusa i Kościoła ślubowało sobie przed ołtarzem w naszym parafialnym kościele miłość do końca życia 8 par, które zawarły Sakramentalny Związek Małżeński.  (w tamtym roku 9 ).
Siłą dla nas chrześcijan w zmaganiu się z codziennością sa zawsze Sakramenty (miejsca spotkania z żywym Bogiem, a szczególnie Eucharystia – Msza Święta, częste przyjmowanie Komunii Świętej. W naszym kościele udzielono około 50500 Komunii Świętych. Tyle razy
i w tylu sercach Chrystus wszedł do naszych domów, aby być naszą mocą, pomocą w pracy, w nauce, pociechą dla samotnych i cierpiących. Za wszystkich parafian (żywych i zmarłych) odprawiliśmy 58 Mszy św. tzw. Pro populo (tu w parafii i poza parafią), prosząc o błog. Boże dla żywych, a dla zmarłych o radość wieczną.
Naszą troską duszpasterską obejmowaliśmy z okazji pierwszych piątków miesiąca i świąt starszych, chorych, cierpiących zawożąc im Najśw. sakrament (było to 27 osób). Dwoje z nich odeszło w tym roku do wieczności.

• W kończącym się roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszło do Pana 15 osób ( 8 mężczyzn i 7 kobiet, w tym dwoje dzieci). ( w tamtym roku 29).
Pogrzeb jest też okazją do dziękczynienia, bo śmierć jest momentem, w którym Boże dzieci spotykają się ze swoim Ojcem „twarzą w twarz”, ale także dziękczynienia za życie naszych bliskich zmarłych i za dobro jakie stało się naszym udziałem dzięki nim.