Wrześniowe pielgrzymki i diecezjalne spotkania

We wrześniu br. w różnych miejscach naszej diecezji odbywały się liczne spotkania Grup i Apostolatów działających w naszym tarnowskim kościele. Nie brakowało również na nich przedstawicieli naszej parafii.

• Od 30 lat wierni świeccy mają udział w diecezji tarnowskiej w posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej. Z tej okazji biskup tarnowski Andrzej Jeż spotkał się z nimi 11 września w Porąbce Uszewskiej przy grocie Matki Bożej z Lourdes, na zaproszenie opiekuna szafarzy, ks. Sylwestra Brzeźnego. Poprzez wspólną modlitwę różańcową, Eucharystię oraz adorację Najświętszego Sakramentu, ze specjalnym błogosławieństwem na wzór Sanktuarium w Lourdes szafarze dziękowali za 30 lat owocnej posługi na rzecz Eucharystii zanoszonej chorym i cierpiącym na terenie całej naszej diecezji.

• W piątek 24 września w seminarium w Tarnowie ponad 300 uczestników pielgrzymki Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ modliło się na nabożeństwie do bł. ks. Romana Sitki, w seminaryjnej kaplicy uczestniczyli we Mszy św., byli na agapie, a potem powrócili d0 kaplicy na Różaniec i Apel Jasnogórski. Biskup Andrzej Jeż dziękował członkom Straży Honorowej za modlitwę o powołania, bo jest ona wprost odpowiedzią na prośbę Jezusa, który mówił, by prosić „Pana żniwa by posłał robotników na swoje żniwo”. Uczestników pielgrzymki biskup prosił, by wzmocnili szczególnie nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca.

• W sobotę, 25 września odbyło się doroczne spotkanie wspólnot Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z terenu diecezji tarnowskiej w sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Pielgrzymom towarzyszył biskup Stanisława Salaterski, który od wielu lat wspiera działalność Apostolstwa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 prelekcją Kustosza Sanktuarium Ks. Zbigniewa Szostaka przybliżającą całe dobro duchowe związane z Sanktuarium i wstawiennictwem bł. Karoliny. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Bpa Stanisława

w intencji Apostolatu Dusz Czyśćcowych. Spotkanie zakończyło się Drogą krzyżową śladami męczeństwa bł. Karoliny prowadzoną przez ks. Kustosza, a przeżywaną

w oparciu o zapiski więzienne bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tych spotkań z naszej parafii za świadectwo wiary, modlitwę i troskę o sprawy Kościoła tego powszechnego, jak i lokalnego, jakim jest nasza diecezja i parafia oraz zachęcamy naszych parafian do radosnej służby dla dobra Kościoła Jezusowego.