Tragiczna śmierć o. Andrzeja Zająca

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen. Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

Krótko po północy 14 maja 2024 roku w poznańskim szpitalu zmarł o. Andrzej Zając CSsR. Odszedł do Pana w wieku 55 lat, w 27. roku kapłaństwa i 34. roku życia zakonnego. Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie.

O. Andrzej Zając urodził się 9 czerwca 1968 roku w Tarnowie z rodziców Józefa i Marii zd. Kępa. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej Łękawicy rozpoczął naukę najpierw w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Tarnowie, a następnie w tamtejszym technikum budowlanym.

Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił w 1989 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 1991 roku, zaś śluby wieczyste 15 sierpnia 1995 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1996 roku w Tuchowie z rąk bpa Czesława Stanuli CSsR.

Tuż po święceniach pracował jako duszpasterz – najpierw w Toruniu (1996-97), gdzie był nauczycielem religii w zespole szkół samochodowych, a następnie w Siekierkach (1997-98), gdzie katechizował dzieci w szkołach podstawowych. Już wtedy ochoczo podejmował pracę misyjno-rekolekcyjną. Po ukończeniu Tirocinium w Krakowie (1998-99) podjął pracę misjonarza rekolekcjonisty, którą realizował zawsze z ogromną gorliwością i zaangażowaniem. Często wyjeżdżał z pomocą duszpasterską do Bawarii. Od wielu lat angażował się też w Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W latach 1999-2008 mieszkał w Toruniu, a następnie we Wrocławiu (2008-11), Warszawie przy ul. Karolkowej (2011-2014), Gliwicach (2014-15), Szczecinku (2015-19), Bardzie (2019-2024). Od stycznia 2024 roku był dyrektorem misji w Zamościu. W nocy z 12 na 13 maja 2024 roku, wracając z kolejnej pracy apostolskiej, uczestniczył w wypadku samochodowym w rejonie miejscowości Wróblewo na trasie S5 pomiędzy Poznaniem a Gnieznem. Na skutek odniesionych obrażeń, mimo wysiłku lekarzy, zmarł w poznańskim szpitalu 14 maja 2024 roku.

tekst z https://www.redemptor.pl/zmarl-o-andrzej-zajac-cssr/

dav