Statystyki 2022 r.

• W kończącym się roku Sakrament Chrztu przyjęło: 25 dzieci: (9 dziewczynek i 16 chłopców) (w tamtym roku 19).
• Po raz pierwszy do swojego serca mogło przyjąć Jezusa, wcześniej skorzystawszy z Sakramentu Pokuty: 19 dzieci z klas trzecich: (12 dziewczynek i 7 chłopców) (w tamtym roku 29)
• Sakrament bierzmowania – sakrament Ducha Świętego – przyjęło 24 osoby z klas ósmych tj. (13 dziewczyn i 11 chłopców) (w tamtym roku 29) .
• Wobec Chrystusa i Kościoła ślubowało sobie przed ołtarzem w naszym parafialnym kościele miłość do końca życia 7 par, które zawarły Sakramentalny Związek Małżeński. (w tamtym roku  9 )
Siłą dla nas chrześcijan w zmaganiu się z codziennością była i zawsze jest Eucharystia – Msza Święta, a przede wszystkim częsta i godnie przyjmowana Komunia Święta, o wartości której w tym Roku Duszpasterskim tak dużo mówiliśmy. W naszym kościele udzielono około
45 000 Komunii Świętych . Tyle razy i w tylu sercach Chrystus wszedł do naszych domów, aby być naszą mocą, pomocą w pracy, w nauce, pociechą dla samotnych i cierpiących. Za wszystkich parafian (żywych i zmarłych) odprawiliśmy 58 Mszy św. tzw. Pro populo (tu w parafii i poza parafią), prosząc o Błogosławieństwo Boże dla żywych, a dla zmarłych o radość wieczną.
Naszą troską duszpasterską obejmowaliśmy z okazji pierwszych piątków miesiąca 19 osób starszych, chorych, cierpiących. (podczas świąt 25 osób). Czworo z nich odeszło w tym roku do wieczności. W kończącym się roku było 29 pogrzebów ( 15 mężczyzn i 14 kobiet), w tym jedno nienarodzone dziecko. 10 pogrzebów dotyczyło osób zamieszkujących poza naszą parafią. ( w tamtym roku były 23 – pogrzeby)