Bierzmowanie

4 marca br. miało miejsce w naszej Parafii udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Mszy Św. przewodniczył oraz udzielił sakramentu Ks. Bp Artur Ważny, który jednocześnie rozpoczął wizytację duszpasterską parafii. Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia. „Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. Sakrament udzielono 22 młodym osobom z naszej parafii. Polecamy ich Bożej Opatrzności, aby wzrastała w łasce Ducha Świętego, umocniona Jego Darami.