Pożegnanie ks. Pawła i powitanie ks. Huberta

Po roku pobytu w naszej parafii ks. Paweł Stec opuszcza naszą wspólnotę i powraca na misje do Peru. Decyzją ks. bp Andrzeja Jeża do pracy duszpasterskiej w Łękawicy i Trzemeśnie skierowany został ks. Hubert Komoniewski.

4 września br. miało miejsce uroczyste pożegnanie ks. Pawła, któremu życzymy zdrowia, szczęścia i siły w posłudze na misjach oraz Błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy za ks. modlitwę, świadectwo wiary i  częste wycieczki po naszej miejscowości. Jednocześnie witamy w naszej wspólnocie ks. Huberta, który rozpoczął posługę z końcem sierpnia br.

Ks. Hubert Komoniewski przyjął święcenia kapłańskie 26.05.2012 r. z rąk Bpa Andrzeja Jeża. W latach 2012-2015 był wikariuszem w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Zbylitowskiej Górze. Od 2015 do 2022 r. był wikariuszem w parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Od 2022 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niewidomych i Niedowidzących. Od 01.09.2022 został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w naszej parafii.

 

必利勁
80374349_9178891878257320913_n.jpg” alt=”” width=”2048″ height=”1155″ />