Petycja dotycząca wliczania oceny z religii/etyki do średniej ocen oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów

Prośba o podpisanie i rozpowszechnienie petycji w swoim środowisku dotyczącej wliczania oceny z religii/etyki do średniej ocen oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. Konsultacje w Ministerstwie trwają, więc sprawa jest ważna.
Uwaga: podpisanie trzeba potwierdzić przez email, który przychodzi. Jak się nie potwierdzi podpisu głos się nie liczy. Petycję mogą podpisywać osoby po ukończonym 16 r. życia.

LINK