Odpust ku czci Św. Mikołaja Bp. 2023

10 grudnia w naszej Parafii miał miejsce odpust ku czci Św. Mikołaja Bp. Mszy Świętej przewodniczył ks. Tomasz Lelito – proboszcz z Skrzyszowa i dziekan dekanatu Tarnów – wschód. Na uroczystość przybyły dwa poczty sztandarowe: nasi strażacy z OSP oraz koło pszczelarzy ze Skrzyszowa. Dziękujemy parafianom i licznym gościom za waszą obecność i wspólną modlitwę.

Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień.

Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć. Amen

樂威壯
th=”960″ height=”723″ />