Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych jest  Wniebowzięcie NMP, które  Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą, została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary.

W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W naszej parafii ma miejsc uroczyste święcenie wieńca dożynkowego połączone z podziękowaniem za plony oraz modlitwą w intencji rolników i ich ciężkiej pracy.