Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy”.

Aktualizacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy INFORMUJE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWGO NR 1/2024

Zadanie: Wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy.

Podstawa do wprowadzenia zmian: pkt. 2 ppkt 5) Zapytania ofertowego W ramach postępowania zakupowego Nr 1/2024 Zamawiający wprowadza zmiany w treści zapytania: modyfikacji ulega pkt. 6 Termin realizacji zamówienia.

Treść oryginalna:

Termin realizacji zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Po zmianach jest:

Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wprowadzeniem zmiany przedłużeniu ulega termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.08.2024r. do godziny 10:00.

Więcej informacji: https://skrzyszow.pl/pl/271/1334/zmiana-tresci-zapytania-ofertowego-nr-1-224-parafii-rzymskokatolickiej-pw-sw-mikolaja-biskupa-w-lekawicy.html


 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Łękawicy” objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokumentacja postępowania:

https://skrzyszow.pl/pl/271/1303/zapytanie-ofertowe-wykonanie-prac-konserwatorskich-przy-dzwonnicy-kosciola-parafialnego-pw-sw-mikolaja-biskupa-w-lekawicy.html